Okuma Alışkanlığının Başarıya Etkileri

Yapılan araştırmalara göre kitap okuma alışkanlığı öğrencilerin okul başarını doğrudan etkilemektedir. Okuma alışkanlığı kazanmak için kuşkusuz, en ideali küçük yaşta kitap okumaya başlamaktır. Elbette ki ilerleyen yaşlar da bu alışkanlığı edinebilmek için geç değildir. Özellikle sınavlara hazırlanan gençler için kitap okumak hedef olmalıdır. Çünkü okuma alışkanlığı, akademik başarıyı artırdığı gibi, sınavlarda hızlı ve doğru soru çözme konusunda da önemli etkiye sahiptir.

KİTAP OKUYARAK BEYNİN KAPASİTESİNİ ARTTIRABİLİRİZ:  Okuma alışkanlığı kelime haznesini zenginleştirdiği gibi anlam ve düşünce dünyasını da geliştirecektir. Birçok bilimsel çalışma gösteriyor ki insanın ufkunu açan en etkili yol kitap okumaktır. Bu bağlamda, düşünme becerimiz geliştikçe dersleri anlama hızımız ve kapasitemiz de artacaktır. Ayrıca düşüncelerimizi sözlü ve yazılı bir biçimde açıklayabilirken, okuduğumuzu anlayabilmek kolaylaşacaktır. Nitekim çoğu öğrencinin  en temel problemi okuduğunu anlamakta güçlük çekmesidir. Oysa günümüz sınav sistemine baktığımızda sadece sözel dersler değil sayısal derslere ait birçok soru, okuduğunu anlama prensibi üzerine tasarlanmıştır.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR: Kitap okumanın bir başka katkısı da hafızayı güçlendirmesidir. Baktığımızda zihnin en önemli kısmı hafıza, dolayısıyla bilgilerimizi hatırlamadır. Bilgilerin kalıcı ve istenildiğinde çağırılma hızları  sınav başarısında oldukça önemlidir. Bu anlamda okuma alışkanlığının hafızayı yeni bilgilerle beslemekle birlikte hafızayı da güçlendirdiği söylenebilir. Ne kadar hızlı ve doğru hatırlanırsa, o kadar hızlı ve doğru soru çözülür.

SORU ÇÖZME HIZINI DA ARTIRIR: Okuma alışkanlığı kişide analiz, sebep-sonuç ilişkisi ve çözümleme becerisini geliştiren aynı zamanda daha hızlı ve doğru karar verilmesine fayda sağlamaktadır. Okuma alışkanlığı olan öğrencilerin özellikle sözel soru tipleri olmak üzere genel itibariyle sınavlarda daha hızlı oldukları, daha yüksek netlere çıkabildikleri; zaman yönetimi konusunda da daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir.

DOĞRU VE HIZLI ANLAMADA  ETKİLİ: Soru çözümünde ilk olması gereken soruyu ve isteneni doğru anlamaktır. Soruyu doğru anlayan çözüme de daha hızlı ulaşabilmektedir. Soruyu doğru çözmede, bilgi birikimi ve test tekniği önemli olmakla birlikte okuma alışkanlığı yüksek öğrencilerde test çözme hızı daha yüksek olarak görülmektedir.  Dolayısıyla okuma alışkanlığının sınav başarısındaki ilk etkisi, soruları doğru ve hızlı anlama konusunda yaşanır.

NE KADAR OKUMA O KADAR GELİŞİM: Kitap okuma, öğrencilerin kelime haznesini zenginleştirirken iletişim becerilerinin de gelişmesini sağlamaktadır. Günümüz bilgi ve iletişim çağında kendini iyi ifade eden bireylerin başarılı olduğunu altını çizmek gerekir. Kitap okuma alışkanlığı öğrencilerin daha kolay öğrenme ve doğru hüküm verme yeteneklerini arttırmaktadır. Kitapların kazandırdığı zihin gücü; öğrenme, sorgulama ve karar verme süreçlerine önemli ölçüde etki ederek kişinin muhakeme gücünü arttırır. Kitap okuma sırasında zihin etkin olarak çalışır, bu durumda birçok yürütücü fonksiyon (zihnî bilgi işleme ve hafızaya alma süreci) aktif olarak kullanılır. Okumanın sonucu olarak çocukta konsantrasyon, dikkat, anlama ve anlamlandırma, gördüklerini fark etme gibi birçok zekâ fonksiyonu olumlu yönde gelişmektedir.

OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMAK İÇİN GEÇ DEĞİL: Okuma alışkanlığının edinilmesi gereken yaşlar çocukluk dönemi olsa dahi insan zihni her yaşta gelişime açıktır. Dolayısıyla her zaman okuduğumuz her kitap işe yarar ve bu alışkanlığı her dönemde edinebiliriz.

ÖĞRENCİ OLARAK PAYINIZA DÜŞEN GÖREVLER VAR: Her gün ilginizi çeken konularla alakalı, süre fark etmeksizin kitap okumaları yapmalısınız, sıkıldığınızda da bırakmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Kitap okuma faaliyeti zamanla size zevkli hale gelecek, okuma yaptığınız sürenin kendiliğinden arttığını keşfedeceksiniz. Yanı sıra okuduklarınızı başka insanlarla paylaşarak kitapları içselleştirebilir ve zihindeki kalıcılığını arttırabilirsiniz.

ÖĞRETMEN-VELİ OLARAK PAYINIZA DÜŞEN GÖREVLER VAR: Öğrencilerin rol modeli genellikle anne, baba ve öğretmenlerdir. Okuyan, keşfeden, kütüphane kullanan anne- baba modelinin öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmelerinde büyük bir etkisi olur. Öğretmenler de öğrencilerin okuma ilgilerini doğru keşfetmeli, izlemeli ve desteklemelidir. Anne ve babadan sonra model olma işlevi öğretmene geçer. Bu çerçevede evde her gün kitap okuma saatleri olmalı Sınıfta güzel edebiyat eserlerini ders havası dışında okumak ve üzerine konuşmak, okuyan öğrencileri övmek, ödüllendirmek, onlar için doğru ve nitelikli eserler seçmek, sınıf kitaplığı ve okul kütüphanesi oluşturmak yapılabilecekler arasındadır. İlk yarım saat, kitap ya da dergiden seçilen önemli bir kısmı aileden biri okuyup diğer herkesin sessizce dinlemesi sağlanmalıdır. Ardından okunan yerlerin analizi yapılmalıdır.  Bu aktivite aile içinde yetişen bireylerin bilgili, sosyal ilişkileri kuvvetli, özgüven sahibi, olgun kişiler olmalarını sağlar.

HEDİYELERİN EN GÜZELİ KİTAPLARDIR: Kitap birine verilebilecek en güzel hediyedir. Hediye edilen kitaplar bireylerde kitap algısının olumlu anlamda gelişmesini sağlar, insanın kitaba dair zihnindeki gizemi ve değerini yükseltir. Bu bağlamda ebeveynlerin çocuklarıyla  beraber kitapçıda zaman geçirmeleri, o esnada kitapların birlikte incelenmesi, kitap satın alınması, evde bir kütüphanenin oluşturulması, kitap okuma saatlerinin belirlenmesi gibi aktiviteler, kitap okuma alışkanlığını destekleyecek unsurlar olacaktır.

Kitapları seviniz, onlar yaşamınızı daha çekici bir hale sokacak, size dostça hizmet ederek düşüncelerin, duyguların ve olguların dolaşık ve gürültülü karmaşasında, yolunuzu bulmanıza yardım edecek, kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.”