Ara Sınıfların Eğitim Programları

Kurumumuz; öğrencilerini, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda, çağın şartlarına uygun, bilginin ve öğrenmenin yollarını arayan, analitik düşünebilen, toplumsal ve insani değerleri benimsemiş hayatın içinde, yaşam becerileri yüksek kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kurumumuzda, orta öğretime geçiş yapan öğrencilerimizin uyum sürecini en kısa sürede tamamlayıp kendisinden beklenen davranışları göstermesi ve kurum kültürüne adaptasyonları sağlanmaktadır. Bu doğrultuda  bireye yönelik etkin rehberlik anlayışıyla öğrencilere daha etkili bir biçimde yardımcı olabilmek ve potansiyellerini keşfedip en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için, onları yakından tanıyıp, ihtiyaçlarını, kendilerine yönelik algılamalarını geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

10. sınıfla birlikte kariyer yönetimi çalışmaları doğrultusunda öğrencinin uzmanlık alanı belirlenir ve öğrencinin ilgi alanına ve becerisine bağlı olarak bir üst kademeye taşınır. Ara sınıf gruplarında öğrencilere akademik eğitimin yanında zengin etkinlik ve projelerle birlikte yaşam becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.

Sınav hazırlık grupları, uzmanlık alanlarını belirlemiş profesyonel gruplar olarak kabul edilir. Kariyer grupları belirlenirken 9 ve 10. sınıfta uygulanan sınavlar, mesleki ve psikolojik testler, rehberlik ve danışmanlık kayıtları, branş öğretmenlerinin görüş ve değerlendirmeleri, veli görüş ve önerileri, öğrenci ilgi yetenek ve istekleri göz önünde bulundurulmaktadır. Öğrencilere okul derslerinin yanı sıra üniversite sınavı müfredatı detaylı olarak verilmektedir.