Kurucu Mesajı

Sevgili Öğrenciler, Öğretmenler ve Velilerimiz

TÜMEVARIM okulu olarak; öğrenen, sorgulayan, sorumluluk alan gençler yetiştirmeyi hedef edindik. Bilim ve teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda çocuklarımız, bizlerden farklı düşünmekte, olayları ve durumları farklı açıdan yorumlamaktadırlar. Bizler bunu öngörerek çocuklarımızı çağdaş, cumhuriyet ilke ve değerlerine sahip çıkan, her zaman pusulası olarak bilimi öne süren bir eğitim anlayışıyla hayata hazırlamayı ilke edindik.

Bunun ışığında, eğitimde “önce insan ve kalite” yaklaşımı şiarını kendimize rehber olarak belirledik. Okulların yalnızca eğitim-öğretim ile sınırlı alanlar olmadığını; başarıyı hedeflerken öğrencilerinin bilinçli birer birey olarak yetiştirmesi gerekliliğini; kendisine, ailesine, milletine ve vatanına nasıl faydalı olunabileceğini de öğrenmesini ve kavramasını sağlayacak bir bağlam olduğunu düşünmekteyiz.

Değişmeyen tek olgunun değişim olduğu felsefesiyle devamlı gelişen ve geliştiren bir kurum olarak tüm öğrencilerimizin yollarının SEVGİ ve BİLİMLE aydınlanması dileğiyle.

Yusuf Karaaslan