Etkili Test Çözme Teknikleri

Sevgili Öğrenciler, sınavlarda başarılı olmak için verimli ders çalışmak önemli bir faktördür fakat günümüz sınav sisteminin gerektirdiği sınavlar öğrencilerin test çözebilme kabiliyetlerini de ölçmekte bu bağlamda konuyu bilmek yetersiz kalabilmektedir.

Öğrencilerin çeşitli sınavlardan sonra, sınavlarla ilgili sık sık şu şikayetleri dile getirdiklerini görüyoruz: “Sınavda yapamadığımız soruları, eve gidince daha rahat yapabiliyorum.” “Olumsuz soru köklerini hep olumlu gibi algılıyorum.” “Zamanı yetiştiremiyorum.” “Takıldığım bir soru çözmek için inat ediyorum, çözemezsem rahatsız oluyorum.” “Uzun sorular beni ürkütüyor, hiç okumak istemiyorum.” “İlk doğru gördüğüm seçeneği işaretleyip diğerlerine bakmadığım için yanlışım çok çıkıyor.” Bunlar ve bunlara benzer şikayetlerin altında yatan nedenlerin çoğu, sınavlarla ilgili yanlış alışkanlıklardan kaynaklanmaktadır. Sınavda dikkat etmeniz gereken noktaları inceleyip, önerilerimizi sınavda uygulamaya çalışırsanız, bu şikayetlerin azaldığını göreceksiniz.

*Konuyu Öğrendikten Sonra Test Çözün: Test tekniğine alışmak için bol bol soru çözülmelidir. Test çözülecek konu bütün ayrıntılarıyla bilinmeden teste geçilmemelidir. Eğer konu önceden çalışılmış ise teste geçmeden evvel konu tekrar edilmelidir. Böylece unutulmuş olabilecek bazı konular ve formüller hatırlanacak ve testteki sorular duraksamadan çözülecektir. Diğer türlü konu tekrar edilmeden yapılacak olan test çözümü önceden öğrenilen konu ile ilgili karışıklıklara sebep olacak ve öğrenci kesin bildiğinden bile şüphe eder hale gelecektir. Konu bütün yönleriyle bilinmeden test çözümü vakit kaybıdır. Öğrencinin yanlışının çok çıkmasına ve moralinin bozulmasına neden olur.

*Kendinize Günlük Hedefler Koyun: Kendinize günlük soru çözme sayısı belirleyin. 15 günde 1 bu sayıyı belli oranda artırın. Ne kadar çok soru çözerseniz, gerçek sınavdaki soru tiplerine de o kadar çok yaklaşırsınız

*Farklı Zorluk Seviyelerinde Testler Çözün: Sürekli olarak, kolay veya zor kaynaklardan çözmeyin. Sınavda kolay da, zor da sorular olacağı için farklı zorluk seviyelerinde sorular çözün.

*Farklı Kaynaklardan Çözün: Test çözmenin amaçlarından birisi de, farklı soru tiplerinden soru çözmektir. Değişik soru tiplerinden sorular çözmeniz sınavlarda sürpriz sorularla karşılaşma ihtimalini azaltacaktır.

*Sınavlarda çıkmış soruları çözün: Son yıllarda çıkmış soruların çözülmesi, gerçek sınavdaki sorulara aşina olmanızı sağlar.

*Soruda Verilenlere Dikkat Edin: Verilen bilgileri dikkatli okuyun. Altı çizili ve koyu yazılmış kelimelere dikkat edin.  Bazen, soruda kaçırdığınız küçük bir ayrıntı bile soruyu yanlış yapmanıza neden olabilir.

*Vurgulanan Yerlere Dikkat Edin: Tamamen, mutlaka, sadece, en az, en fazla, en önemli, her zaman, asla, yalnızca, değildir, ulaşılmaz, ilk, son vb.  vurgulanan yerleri gözden kaçırmayın.

* Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın: Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır. Bu kadar kolay soru olmaz diyerek soruda bit yeniği aramayın. Kolay soruları küçümsemeyin. Unutmayın! Birçok başarılı öğrenci en kolay sorularda basit hatalar yapmaktadır. Bazen de zor gibi görünen sorular aslında çok kolay olabilir. Soruyu okumadan zor diyerek geçmeyin.

*Uzun Soruları Atlamayın: Sorunun uzun olması, zor olduğu anlamına gelmez. Soruyu sadece uzun olduğu için atlamayın. Bazı uzun sorular da çok kolay olabilir.

*Soruya Yorum Katmayın: Soruda ne soruluyorsa ona odaklanın. Sorunun yanlış olduğu veya bu kadar kolay olamayacağını düşünüp sorudan uzaklaşmayın.

*İlk İşaretlediğiniz Seçeneği Değiştirmeyin: Testlerde ve sınavlarda, seçeneklerden birisi güçlü çeldirici olması nedeniyle öğrenciler, genellikle 2 seçenek arasında kalırlar. İki seçenek arasında bir seçeneğe karar vermesine rağmen daha sonra ilk işaretlediği seçeneği değiştirerek diğer seçeneği seçer.  Genelde (% 70-80) ilk işaretlenen seçenek doğru çıkar. Bu nedenle ilk işaretlediğiniz seçeneği (eğer aklına yeni bir bilgi veya ipucu gelmediyse) değiştirmeyin.

*Turlama Tekniğini Kullanın: Öğrencilerin, sınavlarda yaşadığı en büyük problemlerden birisi de zamanı yetiştirememesidir.  Bu sorunun üstesinden gelmenin yolu, sınavlarda ve ders çalışırken zorlandığınız sorulara takılıp kalmamaktır. Zorlandığınız soruya çok fazla zaman harcamayın. O soruyu boş bırakıp işaret koyarak bir sonraki soruya geçin. Sınav sonunda zamanınız kalırsa boş bıraktığınız sorulara tekrar dönün. Unutmayın! Sınavda zaman kaybetmenizin nedeni yavaş okumanız değil; genellikle sorulara takılıp zaman kaybetmeniz ve bazı soruları birkaç defa okumak zorunda kalmanızdır.

*Kaygılandığınızda;  Olumlu Düşünün, Derin Nefes Alın: Sınav başlayana kadar biraz heyecanınızın olması normaldir. Sınavda önce sizi rahatlatacak olumlu iç konuşmalar yapın. Sınav anında, kaygınızın arttığını hissettiğinizde ve yorulduğunuzda kısa molalar(20-30 sn.) verin. Sınav kaygısı yaşıyorsanız, okul rehberlik öğretmeninizden yardım alın.

*Kaleminizi Kullanın: İşlem gerektiren sorularda kaleminizi kullanın. İşlemleri akıldan yapmanız hata yapma olasılığını artırır.

*Önce Soruyu Okuyun: Paragraf ve açıklaması olan sorularda, önce soruyu daha sonra paragraf ve açıklama metnini okuyun. Soruyu okumadan paragrafı okumanız durumunda, soruyu okuduktan soran paragrafı tekrar okumak zorunda kalırsınız ve bu zaman kaybına neden olur.

*Kolaydan Zora Gidin: Yeni öğrendiğiniz konularla ilgili, önce kolay sorulardan test çözmeye başlayın. Öğrendikçe zor testlere geçin.

*Zor Sorularan Korkmayın: Her testte cevaplayamayacağınız kadar zor olan sorular bulunabilir. Bu tip soruların moralinizi bozmasına izin vermeyin. Çünkü; tüm soruların %10’u çok kolay/çok zor, %20’si zor/kolay, %40’ı normal bilgi ve yorum gücü seviyesindedir.

*Tüm Seçenekleri Okuyun: Bütün şıkları okumadan cevabı işaretlemeyin. Zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar kazanmak yerine kaybettirebilir. Daha doğru bir cevap diğer şıklarda olabilir.

*Testler Arasında Mola Verin: Her test bölümü arasında mutlaka en az 1 dakika verilmeli, gözler dinlendirilmeli, vücut hareket ettirilmelidir. Bu şekilde kan dolaşımı hızlandırılır ve beynin ihtiyaç duyduğu enerji sağlanır.

*Çok Hızlı Okumayın: Zamanı yetiştirememe kaygısı ile soruları çok hızlı okumayın. Çok hızlı okumanız soruyu yanlış çözmenize ve soruyu tekrar okumak zorunda kalmanıza neden olabilir. Alışkın olduğunuz okuma hızınız neyse aynı şekilde okuyun.

Fakat okuma hızınız çok yavaşsa hızlı okuma teknikleri ile ve bol bol kitap okuyarak okumanızı hızlandırın.

*Bilemediğiniz Soruları Boş Bırakın: Merkezi sınavlarda ve deneme sınavlarında yanlış cevaplar doğru cevabı götürdüğü için, bilemediğiniz soruları boş bırakın. İki seçenek arasında kaldığınızda birini seçebilirsiniz.

*Kodlamayı Sınav Sonuna Bırakmayın: Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla isinizin bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Bu asla bir zaman kaybı değildir. Çünkü kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bu zaman dilimi içinde bir soruyla olan zihni bağınızı koparır, başka soruya geçmek için zamanın geldiğini düşünürsünüz. Bu bilinçdışı bir faaliyettir. Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağınıklığının fazlalığı nedeniyle hatalı veya eksik kodlama riskini arttırır, kaydırma yapmanıza yol açabilir.

 *Kontrol  Edin: Sınav  sonunda sınav evraklarını teslim etmeden önce;Kitapçık türü ve diğer kodlaman gereken bölümleri kodlayıp kodlamadığını, boş bıraktığınız soruları, cevaplarınızı doğru şekilde kodladığınızı kontrol edin.

*Denemelerden Sonra Sınav Analizi Yapın: Deneme sınavında soruların çözülmesi, denemenin bittiği anlamına asla gelmez. Denemeden hemen sonra sorular ve cevaplarıyla alakalı bir analiz çalışması yapılmalıdır. Özellikle yanlış ve boş bırakılan sorularla ilgili yapılan çalışmaların, bir sonraki denemede hataların tekrarlanmaması düzeyinde fayda sağlaması gerekir.