Bursluluk Sınavının Esasları

Home / Bursluluk Sınavının Esasları

BURSLULUK SINAVI ESASLARI

 1. SINAVIN AMACI

Özel Tümevarım Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Tümevarım Kabul ve Bursluluk Sınavı’nın amacı; öğrencilerin bir önceki eğitim öğretim yılı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının 1. döneminde işlenen öğretim programı konularını hangi düzeyde öğrenebildiklerini ölçmek ve başarıyı Özel Tümevarım Anadolu Lisesi’ne yapılacak kayıt sırasında indirim ile ödüllendirmektir.

 1. SINAVIN ŞEKLİ, UYGULANMASI ve ESASLARI
 • Tümevarım Bursluluk Sınavı 8, 9, 10 ve 11. Sınıf seviyesinde uygulanacaktır.
 • Sınavda sorulacak soru sayısı ve sınav uygulama süresi aşağıdaki gibidir.
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ SINAV SÜRESİ
8. SINIF 16 16 16 8 8 8 90 DK
9. SINIF 20 20 20 20 120 DK
10. SINIF 20 20 20 20 120 DK
11. SINIF 20 20 20 20 120 DK
 • Sınıf öğrencileri için sorular 4 şıklı, diğer sınıf öğrencileri için 5 şıklı olarak çoktan seçmelidir.
 • Sınava katılmak için 14 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar;
 • Okulumuz web sayfası (tumevarim.k12.tr) üzerinden
 • Okulumuzu 212 2424413 numaralı telefon ile arayarak
 • Okulumuzu bizzat ziyaret ederek sınav kaydı yaptırmanız gerekmektedir.
 • Sınav 15 Şubat 2020 tarihinde Özel Tümevarım Anadolu Lisesi’ nde uygulanacaktır.
 • Sınav, saat 10.00 ve 14.00 olmak üzere günde 2 (iki) seans halinde yapılacaktır. Öğrenci başvuru sırasında dilediği seanstan birini seçebilir.
 • Sınav uygulaması için öğrenciden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 • Öğrencilerin fotoğraflı bir kimlik ile sınav uygulama saatinden en az 15 (on beş) dakika önce binada bulunması gerekmektedir.
 • Başlangıç saatinden 15 (on beş) dakikadan fazla geç gelen öğrenciler sınava alınmaz.
 • Sınav başladıktan sonra ilk 30 (otuz) ve son 15 (on beş) dakika sınav salonundan öğrenci çıkamayacaktır.
 • Sınav sırasında salondan çıkan öğrenci, tekrar salona girip sınavına devam edemez.
 • Mazereti ne olursa olsun sınava katılamayan öğrenciye telafi sınavı uygulanmaz.
 • Sınav sırasında usulsüzlük yaptığı veya kopya çektiği tespit edilen öğrenci burs alma hakkını kaybeder.
 • Sınava giren öğrenciler başarılarının karşılığını hiçbir şekilde nakdi olarak talep edemez.
 • Sınav esnasında cep telefonu, cetvel, pergel, hesap makinesi vb. materyal kullanımı sınavın geçersiz sayılmasına neden olur.
 • Sınav sonrasında soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecektir.
 1. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Sınav değerlendirmesi Tümevarım Anadolu Lisesi’ nin Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından yapılacaktır.
 • Sınav değerlendirmesi tamamen kurulun yetkisi ve takdiri dahilindedir.
 • Değerlendirme yapılırken 8. Sınıflarda 3 yanlış 1 doğruyu, diğer sınıflarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
 • Sınav sonuçları 500 tam puan üzerinden değerlendirilir.
 • Sınav sonuçları 20 Şubat 2020 Perşembe günü tumevarim.k12.tr adresinden yayınlanacaktır.
 • Öğrenciler sınav sonuç karnelerini sonuçların açıklanmasını takiben Tümevarım Anadolu Lisesi’ne bizzat başvurarak alabilirler.
 • Sınav sonuçlarına ulaşabilmek adına, sınav sırasında öğrencinin TC kimlik numarasını ve telefon numarasını doğru kodlaması öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenci veya veli telefon numarasının yanlış verilmesi nedeniyle sonuçların bildirilememesi Tümevarım Anadolu Lisesi sorumluluğunda değildir.
 1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 • Öğrenci veya veli, sınav sonuçlarına 20 Şubat 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar yazılı olarak itiraz edebilecektir.
 • İtirazlar Tümevarım Anadolu Lisesi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından aynı gün değerlendirilip öğrenci/veliye bilgi verilir.
 • Belirtilen sınav esasları dışında itirazlar kabul edilmeyecektir.
 1. ÖDÜLLENDİRME
 • Sınav sonucuna göre aşağıdaki tabloda geçerli oranlar dahilinde eğitim-öğretim bursu verilecektir.
 

BURS ORANI

 

PUAN ARALIĞI

BURSLU OKUYACAK ÖĞRENCİ SAYISI
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF
%100 470 PUAN ve ÜZERİ 1 1 1 1
%75 450 PUAN ve ÜZERİ 1 1 1 1
%50 430 PUAN ve ÜZERİ 1 1 1 1
%10 SINAVA KATILAN TÜM ÖĞRENCİLER
 • Verilen burslar yemek, servis, kitap-kırtasiye, kıyafet ve ulaşım ücretlerini kapsamaz.
 • Eğitim-öğretim bursu kayıt ücretinden düşülerek yansıtılacaktır.
 • Bursların karşılığı maddi olarak talep edilemez.
 • Burslar öğrencinin Tümevarım Anadolu Lisesi’nde okuduğu süre boyunca geçerlidir.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması, sınıf tekrarı yapması veya okuldan naklini aldırması halinde sona erer.
 • Bursların geçerli olabilmesi için öğrenci kayıtlarının 30 Mart 2020 tarihine kadar tamamlanmış olması gereklidir. Aksi halde burs hakkı kaybolacaktır.
 1. PUAN EŞİTLİĞİ OLMASI HALİNDE
 • Aynı sınıf düzeyindeki öğrencilerden puan eşitliği olması halinde gün, ay ve yıl hesabı yapılarak yaşı küçük olana burs hakkı tanınır.
 • Eşitliğin bozulmaması halinde veliler huzurunda çekiliş yapılır.

NOT: Sınav başvurusu yapan her öğrenci ve veli yukarıdaki esasları kabul etmiş sayılır. Özel Tümevarım Anadolu Lisesi yukarıda belirtilen esasları değiştirme hakkına sahiptir.